Sportovní klub gymnázia Karla Sladkovského - SKGKS

Logo

Novinky

1.9.2014
Milí studenti, podobně jako minulý školní rok i letos bude Školní sportovní klub pořádat různé akce, kurzy apod. Můžete se stát novými či staronovými členy...

LVK 2017 

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

VARIABILNÍ SYMBOLY 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ

INFORMACE K ODJEZDU

 

CO ODEVZDAT ve škole:

1. Prohlášení o zdravotním stavu a odpovědnosti za škodu (odevzdat v týdnu od 23.1.do 27.1. své třídní profesorce)

2. Peníze na vleky v hotovosti 1600,-Kč (odevzdat v týdnu od 23.1.do 27.1. své třídní profesorce)

3. Ostatní u odjezdu - viz informace k odjezdu.

 

CO ODEVZDAT U AUTOBUSU:

 Prohlášení o bezinfekčnosti (při odjezdu) – datum nesmí být starší než 1 den

 Kopii průkazky zdravotní pojišťovny (při odjezdu)

 Osobní léky s informací, zda je žák užívá sám (při odjezdu osobní pohovor s rodiči)

 Potvrzení o seřízení vázání - nám stačí od rodičů, v případě většího úrazu pojišťovny občas vyžadují odborné seřízení

→ to vše v obálce se jménem

 

Kdo si půjčuje na místě lyže, nezapomeňte peníze za půjčovné běžeckého kompletu, cena 440,-Kč, děti si peníze nechají u sebe!!!


© 2011 - Webdesign, webmaster: Pavel Čech