Sportovní klub gymnázia Karla Sladkovského - SKGKS

Logo

Novinky

1.9.2014
Milí studenti, podobně jako minulý školní rok i letos bude Školní sportovní klub pořádat různé akce, kurzy apod. Můžete se stát novými či staronovými členy...

Sportovní klub gymnázia Karla Sladkovského 

Milí studenti a příznivci dobré pohody!

Kromě vašich každodenních studijních povinností Vám chceme rádi umožnit i trochu zábavy. Proto se kolektiv kantorů této školy rozhodl založit sportovní klub, jehož náplní bude řada kurzů a mimoškolních aktivit.

Za tímto účelem byl při naší škole zřízen 5. 5. 2010 školní sportovní klub (SKGKS).

Připravujeme pestrou škálu akcí pro všechny třídy našeho gymnázia. Vycházíme z aktivit, které se na škole konají každoročně (lyžařské zájezdy, voda apod.), ale chceme zlepšit jejich úroveň a také připravit akce zcela nové, např. víkendové vodácké kurzy jízdy na divoké vodě, na slalomovém kanále apod.

Cílem těchto aktivit není vás umořit v celodenním potu polykáním kilometrů. Smyslem, a zároveň naším přáním, je zaujmout vás přitažlivým programem, přivést vás nenásilnou formou k radosti z pohybu a poznávání zajímavých míst.

K úspěšné realizaci tohoto projektu potřebujeme právě vás i vaše nápady, protože chceme, abyste se z těchto akcí vraceli jen s úsměvem na tváři.

Veškeré dotazy ohledně kurzů posílejte na:E-mailsk@gykas.cz

Podrobnější informace k pravidelným kurzům naleznete po té, co zvolíte v menu Kurzy pro třídy > příslušný ročník

Cílem našich kurzů je:

  • vytvořit ucelený blok aktivit, který neohrozí základní chod školy a bude se pravidelně každoročně opakovat
  • podpořit prevenci proti negativním vlivům společnosti (alkohol, cigarety, drogy apod.) a vytvářet kladné vztahy mezi studenty, podporovat jejich sebepoznání, samostatnost, sociální rozvoj, fairplay, toleranci i respekt a úctu k přírodě
  • vytvořit tým zkušených instruktorů z řad pedagogů, kteří se budou podílet na přípravě a zdárném průběhu akcí
  • provázat sportovní činnost s poznáváním navštívených míst a vytvořit tak komplexní kurzy.
  • na zahraničních zájezdech umožnit studentům používat cizí jazyky v reálném prostředí
  • přivést studenty nenásilnou formou ke sportu a zlepšit jejich fyzickou a duševní kondici
  • pracovat se studenty a připravovat je tak, aby byli schopni konkurovat při sportovních soutěžích ostatním školám a měli radost z dosažení úspěchu i přesto, že sportovní možnosti školy jsou malé

Poznámka:

Sledujte pozorně webové stránky nebo nástěnky. Postupně budeme doplňovat další informace a detaily k jednotlivým kurzům (lokality, ceny, přihlášky, programy, ad.).

Zájezdy do Velké Británie jsou organizovány vyučujícími Aj. Dle zájmu budou také jazykové výjezdy do zahraničí organizovat kabinety Fj a Nj.

Těšíme se na vás na kurzech,

Radoslav Gřešek

předseda klubu


© 2011 - 2020