Sportovní klub gymnázia Karla Sladkovského - SKGKS

Logo

Novinky

1.9.2014
Milí studenti, podobně jako minulý školní rok i letos bude Školní sportovní klub pořádat různé akce, kurzy apod. Můžete se stát novými či staronovými členy...

Jak se stát členem 

VZHLEDEM K NEZÁJMU STUDENTŮ, MOŽNOST ČLENSTVÍ POZASTAVUJEME!

Kde se přihlásit

Zájemci o členství (vždy školní rok) se mohou předběžně hlásit e-mailem na adrese: sk@gykas.cz.

Kdy se přihlásit

Projevit svůj zájem o členství můžete již nyní, nejpozději ale do 31. října 2013!!!

Přihláška

Pro vstup do klubu je nutné vytisknout, vyplnit a podepsat přihlášku, kterou odevzdáte předsedovi klubu (p. prof. Radoslav Gřešek - kab. 210). Takovému zájemci o členství, kterému ještě není 18 let, musí na přihlášku navíc přidat podpis i někdo ze zákonných zástupců (maminka nebo tatínek), neboť i oni musí souhlasit s vaším členstvím.

Cena

Členský poplatek pro školní rok byl stanoven na 200 Kč.

Zaplatit ho můžete:

  • Převodem na bankovní účet klubu - v identifikaci uveďte jméno dítěte (informace pro platební styk najdete v menu O klubu).
  • Hotově předsedovi klubu (p. prof. Radoslav Gřešek - kab. 210)

O placení převodem informujte e-mailem klub na adrese sk@gykas.cz. Uveďte vaše jméno, příjmení, datum narození a číslo účtu, ze kterého poplatek posíláte, abychom vaši platbu poznali.

Podmínky členství

Každý člen klubu musí dodržovat stanovy klubu a nařízení výboru klubu.

Členové klubu musí každý rok uhradit členský poplatek, který se platí vždy v září, kdy je také stanovena jeho výše.

Výbor klubu může ve zvláštních případech členství v klubu konkrétní osobě odmítnout.

Trvání členství

Členství v klubu trvá vždy jeden rok (od září do září). Uhrazením poplatků na další rok se členství automaticky prodlužuje na další rok.

Při neuhrazení poplatku na další období členství zaniká.

Výhody členství

Akcí klubu se účastní přednostním právem členové klubu:
Na akcích klubu bývá omezen maximální počet účastníků. Přihlásí-li se na akci více lidí, než je tento počet, mají přednost ti studenti, kteří jsou členové klubu. To ale neplatí o sportovních kurzech, které jsou pořádané pro konkrétní třídu. Tam mají přednostní právo účasti studenti příslušné třídy.

Členové klubu mají zvýhodněnou cenu akcí a kurzů organizovaných klubem:
Každá sportovní akce něco stojí. Členové klubu mají zvýhodněnou cenu na všech sportovních akcích i kurzech, které klub pořádá.

Členové klubu mohou vedení klubu dávat podněty a návrhy k uskutečnění sportovních akcí klubu:
Každý nápad na uspořádání sportovní akce je vítán. Taktéž další podněty od členů klubu. Klub je zde především pro vás. Pokud se domluvíte na nějakém konkrétním termínu či akci, klub může takovou akci zorganizovat.


© 2011 - 2020